Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Bilim
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: Synthesia
Wikipediýa: Synthesia

Düşündiriş

Sinteziýa – fortepýano çalmagy öwrenmäge mümkinçilik berýän amatly programma üpjünçiligi. Sinteziýa, bellikleri bilmezden aýdym-saz kompozisiýasynyň sazyny ýatda saklamaga we soňra fortepiano çalmaga mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi köp sanly aýdymy öz içine alýar we islendik aýdym üçin aýdym-saz belligini etmäge mümkinçilik berýär. Sinteziýa aýdymlaryňyzy, kitaphanalaryňyzy bukjalar ýa-da reňkler boýunça toparlamaga mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi, dürli derejedäki kynçylykly aýdym sazlaryny internetden göçürip almaga mümkinçilik berýär. Sinteziýa, şeýle hem MIDI faýllaryny oýnamak üçin gurlan pleýeri öz içine alýar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Pianino çalmagy öwrenmek
  • Saz kompozisiýalarynyň toplumy
  • Aýdymlary internetden göçürip alyň
  • MIDI-faýllary oýnamak
Synthesia

Synthesia

Wersiýa:
10.8
Dil:
English

Göçürip Synthesia

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Synthesia Teswirler

Synthesia baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: