Operasiýa ulgamy: Windows
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:

Düşündiriş

SystemBoosterPro – ulgamyň işleýşini gowulandyrmak we gowulandyrmak üçin programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi ulgamyň meselelerini awtomatiki gözleýär we kompýuteriň işleýşini haýalladýan kemçilikleri düzetmäge mümkinçilik berýär. “SystemBoosterPro” ulgamyň tapylan kemçiliklerini kompýuteriň tizligine we meseleleriň mukdaryna dürli kategoriýalara bölýär. Programma üpjünçiligi ulgam üçin iň ýokary tizligi üpjün etmek üçin ýörite gurallar toplumyny ulanýar. “SystemBoosterPro”-da ýönekeý we içgin interfeýs bar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Ulgamyň işleýşini gowulandyrýar
  • Prosessory we ýat kartasyny optimallaşdyrýar
  • Ulgam reýestrindäki näsazlygy düzedýär
  • Internetdäki işi çaltlaşdyrýar
SystemBoosterPro

SystemBoosterPro

Wersiýa:
10.2.0.3
Dil:
English (United States), Türkçe, Русский, Français...

Göçürip SystemBoosterPro

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.
Bu programma üpjünçiligi, kompýuteriňize zyýan berip biler.

SystemBoosterPro Teswirler

SystemBoosterPro baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: