Operasiýa ulgamy: Windows
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:

Düşündiriş

RegistryCleanerPro – ulgamyň durnuklylygyny we tizligini ýokarlandyrmak üçin programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi reýestrdäki ýalan, boş we peýdasyz ýazgylary awtomatiki gözleýär we düzedýär. RegistryCleanerPro, reýestri seljermek, defragasiýa we abatlamak üçin modul bar. Programma üpjünçiligi doňdurma sanyny azaldýar we registr ýalňyşlyklaryny yzygiderli düzetmek arkaly ulgamyň has durnukly işini üpjün edýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Hasaba alyş kitabynda ýalňyş ýazgylary tapmak we düzetmek
  • Boş ýa-da peýdasyz ýazgylary aýyrýar
  • Sanawyň derňewi we defragmentasiýasy
RegistryCleanerPro

RegistryCleanerPro

Wersiýa:
10.1
Dil:
English (United States), Türkçe, Русский, Français...

Göçürip RegistryCleanerPro

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.
Bu programma üpjünçiligi, kompýuteriňize zyýan berip biler.

RegistryCleanerPro Teswirler

RegistryCleanerPro baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: