Operasiýa ulgamy: Windows
Ygtyýarnama: Synag
Reýting:
Resmi sahypa: Throttle

Düşündiriş

Throttle – internet birikmesini optimizirlemek we çaltlaşdyrmak üçin programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi ulgamyň sazlamalarynda birnäçe zerur üýtgeşmeleri amala aşyrýar we web sahypalarynyň dessine açylmagyny, çalt faýl göçürip almagyny we onlaýn oýunlary haýal etmän oýnamagyny üpjün edip, tor birikmesiniň öndürijiligini ýokarlandyrýar. Throttle, baglanyşykdaky näsazlyklaryň mukdaryny azaltmak, tötänleýin birikmeleri aýyrmak we gulplamalary azaltmak üçin modemiň işini özbaşdak sazlaýar. Programma üpjünçiligi dürli baglanyşyk görnüşleri we modemleriň köp görnüşi bilen işleýär. Throttle, birnäçe gezek basmak arkaly kompýuterde we modemde yzygiderli üýtgeşmeler girizmek üçin interfeýsi ulanmak aňsat.

Esasy aýratynlyklary:

  • Internet birikmeleriniň tizligini ýokarlandyrmak
  • Web sahypalaryny çalt açmak we faýllary göçürip almak
  • Tötänleýin birikmeleri ýok etmek
  • Dürli baglanyşyklary we modemleri goldaýar
Throttle

Throttle

Wersiýa:
8.1.11.2021
Dil:
English, Français, Español, Deutsch...

Göçürip Throttle

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Throttle Teswirler

Throttle baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: