Operasiýa ulgamy: Windows
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: VirtualBox
Wikipediýa: VirtualBox

Düşündiriş

VirtualBox – dürli operasiýa ulgamlaryny wirtuallaşdyrmak üçin programma üpjünçiligi. “VirtualBox” esasy kompýuterden özbaşdak köp sanly operasiýa ulgamyny öýkünmäge ukyply, olaryň arasynda Windows, MacOS, Linux, Solaris we ş.m. dürli wersiýalary bar. Programma üpjünçiligi zerur mukdarda RAM we boş ýer bilen wirtual maşynlary döretmäge mümkinçilik berýär ýa-da gaty diskdäki degişli ammar görnüşi bilen. VirtualBox programma üpjünçiligini howpsuz gurşawda barlamak ýa-da sandbox re modeimindäki islendik web sahypasyna girmek üçin ajaýyp guraldyr. Şeýle hem, “VirtualBox” esasy we wirtual ulgamlaryň arasynda paýlaşylan bufer paneli ýa-da USB enjamlaryny birikdirmek üçin dürli görnüşli aragatnaşyk täsirini goldaýar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Dürli operasiýa ulgamlaryny wirtuallaşdyrmak
  • Birnäçe wirtual maşynyň bir wagtda işlemegi
  • Her wirtual maşyn üçin aýratyn sazlamalar
  • Paýlaşylan paneli
  • Esasy we myhman ulgamlarynyň arasynda iş stollarynyň birleşmegi
VirtualBox

VirtualBox

Wersiýa:
6.1.32
Dil:
English, Русский, Українська, Français...

Göçürip VirtualBox

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

VirtualBox Teswirler

VirtualBox baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: