WindowsHowpsuzlykGiňişleýin gorageScan Internet Security Suite
Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Giňişleýin gorag
Ygtyýarnama: Synag
Reýting:

Düşündiriş

eScan Internet Security Suite – wiruslardan, zyýanly programma üpjünçiliginden, içaly programma üpjünçiliginden we tor howplaryndan hemmetaraplaýyn gorag. Programma üpjünçiligi birnäçe esasy gorag gurallaryna bölünýär, hersi belli bir ulgam bölümleriniň howpsuzlygy üçin jogapkär we skaner netijeleri barada doly statistika berýär. eScan Internet Security Suite web hüjümlerini we port skaner synanyşyklaryny netijeli bloklaýan iki taraplaýyn gorag diwaryny öz içine alýar we ýörite re modeimiň işjeňleşdirilmegi näbelli programma üpjünçiliginiň tora girmek synanyşyklary barada ulanyja habar berýär. Programma üpjünçiligi faýllary we bukjalary wiruslardan goraýar we ýokaşan maglumatlary bloklaýar ýa-da karantine salýar. eScan Internet Security Suite, bulut tehnologiýalary we ýewreý howpuny ýüze çykarmagyň çylşyrymly algoritmleri sebäpli täze ýa-da näbelli howplardan akylly kompýuter goragyny üpjün edýär. Içerki ene-atanyň gözegçiligi, çagalaryň käbir mazmunly internet çeşmelerine girmegini çäklendirýär. eScan Internet Security Suite kompýuteriňizi wagtlaýyn faýllardan we bukjalardan, keşden, brauzer taryhyndan, gutapjyklardan we beýleki gereksiz maglumatlardan arassalap biler.

Esasy aýratynlyklary:

  • Antivirus, antispyware, antispam
  • Gizlinligi goramak
  • Tor hereketine gözegçilik
  • Heuristik howpy ýüze çykarmak
  • Ene-atanyň gözegçiligi
eScan Internet Security Suite

eScan Internet Security Suite

Wersiýa:
14.0.1400.2228
Dil:
English, Türkçe, Русский, 한국어...

Göçürip eScan Internet Security Suite

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

eScan Internet Security Suite Teswirler

eScan Internet Security Suite baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: