Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Göni CD we USB disk
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:

Düşündiriş

Windows 7 USB / DVD Downloadükleme guraly – Microsoft-dan ýükläp bolýan göterijileri döretmek üçin amatly gural. Programma üpjünçiligi, ýüklenip bolýan DVD ýa-da USB saklaýjy enjamy çalt döretmäge mümkinçilik berýär. Windows 7 USB / DVD Downloadükleme guraly operasiýa ulgamynyň ISO-şekilini saýlamaga we ýazgynyň ýerine ýetiriljek operatoryny kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi, ulgamy gurmak üçin optiki disk ýok kompýuterleriň ýa-da göçme şahsy kompýuterleriň eýeleri üçin ajaýyp.

Esasy aýratynlyklary:

  • Başlap boljak DVD döretmek
  • Başlap boljak USB enjamyny döretmek
  • Programma üpjünçiligini ulanmak aňsat

Ekran suratlary:

Windows 7 USB/DVD Download Tool
Windows 7 USB/DVD Download Tool
Windows 7 USB/DVD Download Tool
Windows 7 USB/DVD Download Tool
Windows 7 USB/DVD Download Tool
Windows 7 USB/DVD Download Tool

Windows 7 USB/DVD Download Tool

Wersiýa:
1.0.30
Dil:

Göçürip Windows 7 USB/DVD Download Tool

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Windows 7 USB/DVD Download Tool Teswirler

Windows 7 USB/DVD Download Tool baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: