Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Göni CD we USB disk
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: AOMEI Image Deploy

Düşündiriş

AOMEI Image Deploy – umumy ýerli tora birikdirilen köp sanly kompýuterde ähli gurlan komponentler bilen bir wagtyň özünde ulgam şekilini ýerleşdirmek we dikeltmek üçin programma üpjünçiligi. AOMEI Image Deploy, surata draýwer goşmaly bolsaňyz, faýl şekilini awtomatiki ýa-da el bilen döretmäge mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi, ýerli torda kompýuterleri üstünlikli ýüklemek üçin zerur bolan DHCP-serwer ýok bolsa, gurlan DHCP parametrini ulanmaga mümkinçilik berýär. AOMEI Image Deploy, BIOS-da set ýüklemesini sazlamagy we maksatly kompýuterlerde faýl şekilini ýerleşdirmek üçin umumy bukjany saýlamagy talap edýär. AOMEI Image Deploy içgin we ulanmak aňsat interfeýsine eýe.

Esasy aýratynlyklary:

  • Bir wagtyň özünde ýerli torda köp kompýuterde ulgam şekilini ýerleşdirmek ýa-da dikeltmek
  • Faýl şekilini awtomatiki döretmek
  • Surata draýwerleri we programma üpjünçiligini goşmak
  • Dikeldiş prosesini hakyky wagtda görkezmek
AOMEI Image Deploy

AOMEI Image Deploy

Wersiýa:
1
Dil:
English

Göçürip AOMEI Image Deploy

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

AOMEI Image Deploy Teswirler

AOMEI Image Deploy baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: