Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Web kameralar
Ygtyýarnama: Synag
Reýting:
Resmi sahypa: WebcamMax

Düşündiriş

WebcamMax – dürli wizual effektleri web kamerasyndan alnan surata geçirmek üçin programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi, şlýapalaryň we maskalaryň goýulmagy, ýüzüňiziň ýoýulmagy, fonuň üýtgemegi we ş.m. ýaly dürli effektleri we animasiýa goşmaga mümkinçilik berýär. WebcamMax size özüňizi döretmäge ýa-da taýýar ýörite effektleri göçürip almaga mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi web kameraňyzdan wideo ýazga almaga we tordaky dostlaryňyz bilen faýl paýlaşmaga mümkinçilik berýär. Şeýle hem WebcamMax iň meşhur habarçylar bilen aragatnaşyk saklaýar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Köp sanly täsirler
  • Öz täsirleriňizi döredýär
  • Tora wideo ýükleýär
  • Web kameranyň bir wagtyň özünde birnäçe programma bilen täsiri

Ekran suratlary:

WebcamMax
WebcamMax
WebcamMax
WebcamMax
WebcamMax
WebcamMax
WebcamMax
WebcamMax

WebcamMax

Wersiýa:
8.0.7.8
Dil:
English, Русский, Français, Deutsch...

Göçürip WebcamMax

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

WebcamMax Teswirler

WebcamMax baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: