WindowsOfisPDFAdobe Acrobat Reader
Operasiýa ulgamy: WindowsAndroid
Kategoriýa: PDF
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: Adobe Acrobat Reader

Düşündiriş

Adobe Acrobat Reader – faýllary PDF formatda görmek üçin programma üpjünçiligi. Adobe Reader bu formatdaky resminamalaryň islendik görnüşini goldaýar we dürli çeşmelerden PDF faýllaryny açýar. “Adobe Acrobat Reader” bellikleri resminama reňklemek, tekstiň aşagyndaky tekst ýa-da çyzgy, galam çyzgysy, teswir ýazmak, möhür goşmak we ş.m. ýaly resminamalara goşmak üçin gurallary bar, Adobe Acrobat Reader size Dropbox ýaly bulut ammaryndaky faýllar bilen işlemäge mümkinçilik berýär, Hasabyň hökmanylygy sebäpli programma üpjünçiligindäki OneDrive ýa-da Box. Programma üpjünçiligi e-poçta arkaly faýl iberip, resminamadaky sözleri gözläp, birikdirilen faýllary görüp we çap etmek üçin PDF resminamasyny iberip biler. Adobe Acrobat Reader, şeýle hem, PDF faýllary bilen işiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin goşmaça gurallary birikdirmäge mümkinçilik berýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • PDF resminamalarynyň islendik görnüşine goldaw
  • PDF faýllaryny görüň we çap ediň
  • Dürli bellikleri goşuň
  • Üçünji tarap bulut ammarlary bilen täsir

Ekran suratlary:

Adobe Acrobat Reader
Adobe Acrobat Reader
Adobe Acrobat Reader
Adobe Acrobat Reader
Adobe Acrobat Reader
Adobe Acrobat Reader
Adobe Acrobat Reader
Adobe Acrobat Reader

Adobe Acrobat Reader

Wersiýa:
2021.011.20039
Dil:

Göçürip Adobe Acrobat Reader

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Adobe Acrobat Reader Teswirler

Adobe Acrobat Reader baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: