WindowsUlgamIş stolyWinMend Auto Shutdown
Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Iş stoly
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: WinMend Auto Shutdown

Düşündiriş

WinMend Auto Shutdown – kompýuteriňizi awtomatiki ýapmak üçin programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi, kompýuteriň ukusyna ýa-da energiýa tygşytlaýyş re toimine geçmäge, ulgamda çykmaga we kompýuteriň tertibi boýunça ýapylmagyna mümkinçilik berýär. “WinMend Auto Shutdown” ulgam işe başlandan soň kesgitlenen meseleleriň awtomatiki ýerine ýetirilmegini sazlamaga mümkinçilik berýän gurallary öz içine alýar. Programma üpjünçiligi, iş tygşytlamaga ýa-da ýumuşyň ýerine ýetirilmegini ýatyrmaga mümkinçilik berýän hereketiň ýerine ýetirilişi barada ulanyja habar berýär. Şeýle hem, “WinMend Auto Shutdown” programma üpjünçiliginiň daşky görnüşini sazlamak üçin örtükleriň toplumyny öz içine alýar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Kompýuteriň awtomatiki ýapylmagyny düzmek
  • Dürli iş usullary
  • Hereketiň ýerine ýetirilişi barada ulanyja habar berýär
  • Pleönekeý we duýgur interfeýs
WinMend Auto Shutdown

WinMend Auto Shutdown

Wersiýa:
2.2
Dil:
English, Türkçe, Русский, Magyar...

Göçürip WinMend Auto Shutdown

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.
Bu programma üpjünçiligi, kompýuteriňize zyýan berip biler.

WinMend Auto Shutdown Teswirler

WinMend Auto Shutdown baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: