Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Uzakdan giriş
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: Ammyy Admin

Düşündiriş

Ammyy Admin – kompýuteriň ýa-da serweri internet arkaly uzakdan dolandyrmak üçin programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi iş stoly uzakdan dolandyrmagy, programma üpjünçiligini işe girizmegi, faýllary geçirmegi, sesli söhbetdeşlikde gürleşmegi, kompýuteriň täzeden açylmagyny we ş.m. başarýar. Ammyy Admin korporatiw torlary uzakdan dolandyrmak, işgärleriň uzakdan işlemek we onlaýn çykyşlary geçirmek. Ammyy Admin, her sessiýa üçin dürli düwmeleri ulanýan ýörite algoritmler arkaly ygtybarly howpsuzlyk derejesini we kodlanan maglumatlary üpjün edýär. Ammyy Admin NAT-yň üsti bilen işleýär we IP-salgylary ýa-da port ugrukdyrylyşyny talap etmeýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Iş stolunyň we ulgam faýllarynyň uzakdan dolandyrylmagy
  • Korporatiw torlary uzakdan dolandyrmak
  • Serweriň beýleki tarapdaky adamyň ýoklugy bilen uzakdan dolandyrmak
  • Kompýuterleriň arasynda faýllary we bukjalary alyşmak
  • Ygtybarly gorag we maglumatlary şifrlemek
  • Sesli söhbet
Ammyy Admin

Ammyy Admin

Wersiýa:
3.6
Dil:
English, Türkçe, Русский, Français...

Göçürip Ammyy Admin

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.
Bu programma üpjünçiligi, kompýuteriňize zyýan berip biler.

Ammyy Admin Teswirler

Ammyy Admin baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: