Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Aragatnaşyk
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: RaidCall

Düşündiriş

Raidcall – onlaýn oýunlarda oýnaýanlar üçin iň az gijä galýan ses aragatnaşygy üçin programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi, aýratyn gyzyklanmalar bilen öz toparlaryňyzy gözlemäge ýa-da döretmäge we olary doly özleşdirmäge mümkinçilik berýär. “Raidcall” tekst habarlaryny ýa-da faýllary alyş-çalyş etmäge mümkinçilik berýär we ses ýazgysy, ses bermek, mahabat ýazmak we meşhur hyzmatlardan wideo ýaýlymyny öz içine alýar. Programma üpjünçiligi, jemgyýeti gözlemäge we oňa goşulmaga, hasaby Facebook bilen sinhronlamaga we dostlaryňyzy çagyrmaga mümkinçilik berýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Iň az gijä galmak bilen ýokary hilli ses aragatnaşygy
  • Topar gözläň we dörediň
  • Tekst habarlaryny we faýllary alyş-çalyş etmek
  • “Facebook” bilen aragatnaşyk
RaidCall

RaidCall

Wersiýa:
8.2
Dil:
English, Русский

Göçürip RaidCall

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

RaidCall Teswirler

RaidCall baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: