WindowsOfisPDFSlimPDF Reader
Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: PDF
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: SlimPDF Reader

Düşündiriş

SlimPDF Reader – PDF faýllaryny görmek üçin kiçi programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi okyjynyň ähli adaty funksiýalaryny goldaýar, sahypalary öwürmek, görkezilen sahypa geçmek, ulaltmak, göçürmek, sahypalary aýlamak, açar sözler bilen gözlemek we ş.m. SlimPDF Reader interfeýsi bagly bolmadyk dürli ululykdaky birnäçe ekrana bölüp biler. biri-birine we ýekeje PDF resminamasynyň dürli sahypalaryny görmäge mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi gurallar panelini we ýagdaý setirini öçürmäge mümkinçilik berýär. SlimPDF Reader, çap etmegiň opsiýalaryny kesgitlemäge mümkinçilik berýär, ýagny ululygyny, ugruny, kagyzy zyňmagy we şekili gysmak tertibini sazlamaga. Programma üpjünçiliginde gurallar paneli ýa-da grafiki nyşanlar bilen doldurylmadyk ýönekeý nawigasiýa interfeýsi bar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Ownuk ölçeg
  • Ekrany bölüň
  • PDF sahypalarynda ýönekeý nawigasiýa
SlimPDF Reader

SlimPDF Reader

Wersiýa:
2.0.10
Dil:
English

Göçürip SlimPDF Reader

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

SlimPDF Reader Teswirler

SlimPDF Reader baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: