Operasiýa ulgamy: Windows
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: OpenOffice
Wikipediýa: OpenOffice

Düşündiriş

OpenOffice – dürli resminamalar bilen işlemek üçin öňdebaryjy programma üpjünçiliginiň biri. Programma üpjünçiligi tekstleri redaktirlemäge, elektron tablisalaryny we prezentasiýalary döretmäge, grafika we wektor şekilleri bilen işlemäge, maglumat bazalaryny gaýtadan işlemäge we ş.m. mümkinçilik berýär. OpenOffice öz ODF formaty we Microsoft Office formatlaryny goşmak bilen esasy formatlaryň köpüsine laýyk gelýär. Şeýle hem programma üpjünçiligi çeýe sazlamalaryň baý funksiýasyna we diapazonyna eýedir. “OpenOffice” ulanmak aňsat we içgin interfeýsi bar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Güýçli tekst we grafiki redaktorlar toplumy
  • Resminamalary PDF görnüşinde eksport etmek
  • Beýleki ofis paketleriniň formatlaryna laýyklyk
  • Çeýe sazlamalaryň giň gerimi

Ekran suratlary:

OpenOffice
OpenOffice
OpenOffice
OpenOffice
OpenOffice
OpenOffice
OpenOffice
OpenOffice

OpenOffice

Wersiýa:
4.1.8
Dil:
English (United States)

Göçürip OpenOffice

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

OpenOffice Teswirler

OpenOffice baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: