Operasiýa ulgamy: WindowsAndroid
Kategoriýa: Mediýa pleýerleri
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: AIMP
Wikipediýa: AIMP

Düşündiriş

AIMP – ses formatlarynyň köpüsini goldaýan ses pleýer. Programma üpjünçiligi, degişli derejedäki ses gaýtadan işlemek arkaly ses faýllarynyň ýokary hilli görkezilmegini üpjün edýär. AIMP birnäçe pleýist sanawlary bilen işlemäge, aýdym-saz faýllaryňyzy dolandyrmaga we aýtdyrmak statistikasyny geçirmäge mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi içerki ekwalaýzer we ses effektleriniň toplumyny öz içine alýar. AIMP ses formatlaryny öwrüp we bellikleriň esasy formatlaryny redaktirläp bilýär. Şeýle hem, AIMP-de goşmaça gurallary birikdirmek we pleýeriň işleýşini giňeltmek üçin ýörite modul bar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Ses formatlarynyň köpüsini goldaýar
  • Ses effektleriniň toplumy
  • Birnäçe pleýist sanawy bilen işlemek
  • Internet radio
  • Ses formatlaryny öwürmek
  • Bellikleri redaktirlemek
AIMP

AIMP

Wersiýa:
5.01.2358
Dil:
Türkmen

Göçürip AIMP

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

AIMP Teswirler

AIMP baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: