Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Göni CD we USB disk
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: AOMEI PE Builder

Düşündiriş

AOMEI PE Builder – Windows PE esasly CD, DVD ýa-da USB ammarynda ýüklenip boljak gurşawy döretmek ýa-da gaty diskiňizdäki ISO şekil faýlynda saklamak üçin programma üpjünçiligi. AOMEI PE Builder ulgamy goldamak, faýllar bilen işlemek we tora gözegçilik etmek üçin üçünji tarap programma üpjünçiliginiň toplumy bilen gelýär. Programma üpjünçiligi, öz faýllaryňyzy ýa-da resminamalaryňyzy dürli formatda, göçme programma üpjünçiliginde, bukjalarda we draýwerlerde goşmaga mümkinçilik berýär, ulgamy ýükläp bolýan mediýadan işe girizilenden soň berilýär. AOMEI PE Builder, gaty disk böleklerine gözegçilik etmek we maglumatlary ätiýaçlandyrmak we dikeltmek üçin gural bar. AOMEI PE Builder-de içgin we ulanmak aňsat interfeýsi bar.

Esasy aýratynlyklary:

  • AIK / WAIK bolmasa ýükläp bolýan media döretmek
  • Ulgamy goldamak üçin gurlan programma üpjünçiligi
  • Öz faýllaryňyzy, bukjalaryňyzy we draýwerleriňizi goşmak
  • Disk bölümlerine gözegçilik etmek üçin gurlan dolandyryjy
  • Maglumatlaryň ätiýaçlyk nusgasyny almak we dikeltmek üçin gurlan gural
AOMEI PE Builder

AOMEI PE Builder

Wersiýa:
2
Dil:
English

Göçürip AOMEI PE Builder

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

AOMEI PE Builder Teswirler

AOMEI PE Builder baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: