Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Aldaw
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: CheMax

Düşündiriş

CheMax – kompýuter oýunlarynyň geçmegini aňsatlaşdyrmak üçin uly maglumatlar bazasy bolan ykjam programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi, meşhur oýunlara kodlary we parollary girizmäge ýa-da esasy kombinasiýalary ulanyp işjeňleşdirmäge mümkinçilik berýär. “CheMax” oýunlary oýunlary at ýa-da elipbiý tertibinde düzülen sanawda gözlemäge mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi dürli oýunlar üçin maglumatlar bazasyny yzygiderli täzeläp, aldawlary faýllarda çap etmäge ýa-da ýatda saklamaga mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi ýönekeý we içgin interfeýsi bar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Aldaw kodlarynyň köp mukdary
  • Aldaw kodlaryny faýllarda çap etmek we saklamak mümkinçiligi
  • Maglumatlar bazasynyň yzygiderli täzelenmeleri

Ekran suratlary:

CheMax
CheMax
CheMax
CheMax
CheMax

CheMax

Wersiýa:
20.8
Dil:
English

Göçürip CheMax

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

CheMax Teswirler

CheMax baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: