Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: CD we DVD ýakyň
Ygtyýarnama: Demo
Reýting:
Resmi sahypa: DAEMON Tools Lite
Wikipediýa: DAEMON Tools Lite

Düşündiriş

DAEMON Tools Lite – wirtual diskleri öýkünmek üçin meşhur programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi wirtual CD, DVD ýa-da Blu-ray döredip we ISO, IMG, VDI, MDX, MDS, CCD, NRG, VMDK we ş.m. ýaly köp sanly format formatlaryny gurup biler. DAEMON Tools Lite size disk şekil faýllaryny döretmäge mümkinçilik berýär. öz optiki ammarlaryndan. Programma üpjünçiligi bir wagtyň özünde birnäçe wirtual diskleri emulýasiýa edýär we asyl ISO ýa-da MSD suratlaryndan fiziki diskleri döretmäge mümkinçilik berýär. DAEMON Tools Lite döredilen ýa-da göçürilen suratlary awtomatiki usulda kitaphana ýazdyrýar. Programma üpjünçiliginiň paroly faýl şekillerini rugsatsyz girişden goraýar. Şeýle hem, dürli goşmaça aýratynlyklary birikdirip, DAEMON Tools Lite ukyplaryny giňeldip bilersiňiz.

Esasy aýratynlyklary:

  • Dürli görnüşli şekilleri dakyň
  • Faýl şekillerini dürli formatda dörediň
  • Bir wagtyň özünde birnäçe wirtual disk dörediň
  • Suratlary kitaphanada saklaň
  • Faýl şekillerini parol bilen goraň

Ekran suratlary:

DAEMON Tools Lite
DAEMON Tools Lite
DAEMON Tools Lite
DAEMON Tools Lite
DAEMON Tools Lite
DAEMON Tools Lite
DAEMON Tools Lite
DAEMON Tools Lite

DAEMON Tools Lite

Wersiýa:
10.14
Dil:
English, Türkçe, Русский, Українська...

Göçürip DAEMON Tools Lite

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

DAEMON Tools Lite Teswirler

DAEMON Tools Lite baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: