WindowsUlgamGaty disklerHard Disk Sentinel
Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Gaty diskler
Ygtyýarnama: Synag
Reýting:
Resmi sahypa: Hard Disk Sentinel

Düşündiriş

Hard Disk Sentinel – gaty diski we SSD-ni anyklamak, gözegçilik etmek we derňemek üçin programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi, DE, USB, ATA, SATA we ş.m. ýaly baglanyşyk görnüşine garamazdan gaty disk görnüşleriniň köpüsiniň ýagdaýyny barlap bilýär, gaty disk Sentinel diskiň ýagdaýyny seljerýän, giňişleýin baha berýän ýörite tehnologiýany goldaýar. aýratynlyklary we disk näsazlygynyň çak edilýän wagtyny çaklaýar. Programma ýalňyşlyklar ýa-da başga meseleler üçin gaty diskiň apparat we programma üpjünçilik böleklerini barlaýar. “Hard Disk Sentinel” temperatura meselesini, ýaramazlyk derejesini, boş disk ýerini kesgitleýär we problemalary çözmegi teklip edýär. Programma üpjünçiligi, ulanyja ses habarnamasy, e-poçta habarlary ýa-da hereketleriň öňünden kesgitlenen algoritmini ýerine ýetirmek arkaly diskdäki işdäki näsazlyklaryň ýüze çykarylmagyny duýdurýar. Şeýle hem gaty diski Sentinel, gaty diski näsazlygy, aşa gyzmagy ýa-da ýagdaýy erbetleşýän bolsa, kompýuteri öçürmegi teklip edýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Dürli gaty disk görnüşlerini goldamak
  • Diskiň ýagdaýy barada doly maglumat
  • Diskiň temperaturasyna gözegçilik
  • Tapylan säwlikleriň jikme-jik düşündirilişi
  • SMART
  • Mesele ýüze çykarylsa duýduryş beriň
Hard Disk Sentinel

Hard Disk Sentinel

Haryt:
Wersiýa:
5.70
Dil:
English, Türkçe, Русский, Українська...

Göçürip Hard Disk Sentinel

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Hard Disk Sentinel Teswirler

Hard Disk Sentinel baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: