Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Mediýa pleýerleri
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: iTunes
Wikipediýa: iTunes

Düşündiriş

iTunes – media faýllar kitaphanasyny guramak funksiýalarynyň goldawy bilen oýunçy. Programma üpjünçiligi, “Apple” enjamlary bilen media faýllarynyň we dürli programmalaryň sinhronlaşmagyny üpjün edýär. Programma üpjünçiligi, köp formatdaky media faýllaryny oýnamaga we akymly wideo ýaýlymlaryny görmäge mümkinçilik berýär. “iTunes” aýdym-saz ulgamy bilen täsirleşýän we media faýllaryny göçürip almaga mümkinçilik berýän içerki dükany öz içine alýar. “iTunes” kitaphananyň faýllaryny seljerýär, şondan soň ulanyjynyň islegleri esasynda aýdym-saz ugruny ýa-da film reanryny hödürleýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Birnäçe media formatlaryny goldaýar
  • “Apple” enjamlary bilen sinhronlaşma
  • Akym wideosyna tomaşa etmek
  • “AppStore” we “iTunes” sanly dükanyna girmek
  • Giňişleýin sazlamalar
iTunes

iTunes

Wersiýa:
12.12.2.2
Binagärlik:
Dil:
English (United States), Türkçe, Русский, Українська...

Göçürip iTunes

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

iTunes Teswirler

iTunes baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: