Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: CD we DVD ripper
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: MakeMKV

Düşündiriş

MakeMKV – DVD we Blu-ray diskiň mazmunyny MKV formata öwürmek üçin programma üpjünçiligini ulanmak aňsat. Programma üpjünçiligi diskiň mazmunyny gözden geçirýär we indiki öwrülişik üçin tapylan faýllaryň sanawyny görkezýär. “MakeMKV” islendik metadata, maglumat bölümleri, diskiň ses we wideo ýollaryny saklaýar. Programma üpjünçiligi sebitleýin çäklendirmeleri äsgermezlik edýär we diskleriň mazmunynyň ulgam göçürmesini goraýar. MakeMKV aňsat we içgin interfeýsi bar.

Esasy aýratynlyklary:

  • DVD we Blu-ray diskleri goldaýar
  • Ses we wideo ýazgylaryny gorap saklaýar
  • Metadata saklaýar
  • Diski goramak ulgamyna ähmiýet bermeýär
MakeMKV

MakeMKV

Wersiýa:
1.16.5
Dil:
English, Français, Español, Deutsch...

Göçürip MakeMKV

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

MakeMKV Teswirler

MakeMKV baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: