WindowsHowpsuzlykGiňişleýin goragComodo Internet Security Premium
Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Giňişleýin gorag
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:

Düşündiriş

“Comodo Internet Security Premium” – hakyky wagtda kompýuteriň giňişleýin goragy. Döwrebap wirusa garşy hereketlendiriji dürli görnüşli wiruslary, zyýanly programma üpjünçiligini we tor howplaryny ýüze çykarýar we zyýansyzlandyrýar, bulut derňew moduly öz maglumatlar bazasyndaky maglumatlara esaslanýan näbelli programmalary tapýar. “Comodo Internet Security Premium”, şübheli programma üpjünçiliginiň işjeňligini we işleýiş amallarynyň zyýanly işini ýüze çykarmak üçin ýewropiki tehnologiýalary goldaýar. Gurlan gorag diwary, ähli giriş we çykyş maglumatlaryna gözegçilik edip, internetde gezelenç edende ulanyjyny goraýar. “Comodo Internet Security Premium” esasy ulgamdan düýbünden izolirlenen içerki sandyk gutusyny öz içine alýar, şonuň üçin zyýanly programma üpjünçiligini açmak, näbelli faýllary görmek we balykçy web sahypalaryna girmek esasy sistema zeper ýetirmez ýa-da ýokaşmaz. Şeýle hem, “Comodo Internet Security Premium” size diskleri, fleş diskleri, faýllary we bukjalary saýlap skanirlemäge mümkinçilik berýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Bulut antiwirus skaneri
  • Gurlan gorag diwary
  • Çozuşyň öňüni alyş ulgamy
  • Fişing we zyýanly web sahypalaryny tapmak
  • Izolirlenen wirtual gurşaw
Comodo Internet Security Premium

Comodo Internet Security Premium

Wersiýa:
12.1.0.6914
Dil:
English, Türkçe, Русский, Українська...

Göçürip Comodo Internet Security Premium

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Comodo Internet Security Premium Teswirler

Comodo Internet Security Premium baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: