WindowsOfisOfis programma üpjünçiligiMicrosoft Office Excel Viewer
Operasiýa ulgamy: Windows
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:

Düşündiriş

Microsoft Office Excel Viewer – Excel faýllaryny işletmek üçin amatly gural. Programma üpjünçiligi, Microsoft Office Excel-iň doly wersiýasyny gurmak zerurlygy bolmazdan, islendik resminamany Excel formatda görmäge we çap etmäge mümkinçilik berýär. Ulanyja resminamalaryň mazmunyny ýa-da aýry-aýry böleklerini beýleki programmalara ýerleşdirmek üçin mümkinçilik berilýär. Microsoft Office Excel Viewer resminamalary dürli reesimlerde görmäge, sahypanyň ugruny üýtgetmäge, teksti aýlamaga, masştabyny we sahypanyň beýleki görnüşlerini sazlamaga mümkinçilik berýär. Microsoft Office Excel Viewer-iň çäkli işleýşi bar, onda täze elektron tablisalary redaktirlemek, saklamak ýa-da döretmek üçin gurallar ýok. Programma üpjünçiligi Excel resminamalaryny görmegi aňsatlaşdyrýan dürli gurallaryň we funksiýalaryň toplumyny öz içine alýar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Excel faýllaryny görmek we çap etmek
  • Resminamany aňsat gözlemek
  • Resminamanyň mazmunyny göçürmek
  • Sahypanyň sazlamalaryny sazlaýar
  • Ulanyjy üçin amatly interfeýs

Ekran suratlary:

Microsoft Office Excel Viewer
Microsoft Office Excel Viewer
Microsoft Office Excel Viewer
Microsoft Office Excel Viewer
Microsoft Office Excel Viewer
Microsoft Office Excel Viewer
Microsoft Office Excel Viewer

Microsoft Office Excel Viewer

Wersiýa:
Dil:
Қазақша
English

Göçürip Microsoft Office Excel Viewer

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Microsoft Office Excel Viewer Teswirler

Microsoft Office Excel Viewer baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: