WindowsOfisOfis programma üpjünçiligiMicrosoft Office Word Viewer
Operasiýa ulgamy: Windows
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:

Düşündiriş

Microsoft Office Word Viewer – resminamalary resminama ýa-da docx görnüşinde görmek, göçürmek we çap etmek üçin programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi, Microsoft Word programma üpjünçiligini gurmazdan faýllar bilen işlemäge mümkinçilik berýär. Microsoft Office Word Viewer resminamalar bilen işlenende daşky görnüşi sazlamaga mümkinçilik berýär we okamak tertibini öz içine alýar. Programma üpjünçiligi içgin we ulanmak aňsat interfeýsi bar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Microsoft Word resminamalaryny görmek
  • Resminamalary göçürmek we çap etmek
  • Formatlary goldamak
  • Pleönekeý we amatly interfeýs

Ekran suratlary:

Microsoft Office Word Viewer
Microsoft Office Word Viewer
Microsoft Office Word Viewer
Microsoft Office Word Viewer
Microsoft Office Word Viewer
Microsoft Office Word Viewer

Microsoft Office Word Viewer

Wersiýa:
12.0.6038.3000
Dil:

Göçürip Microsoft Office Word Viewer

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Microsoft Office Word Viewer Teswirler

Microsoft Office Word Viewer baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: