Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Aragatnaşyk
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: mIRC
Wikipediýa: mIRC

Düşündiriş

mIRC – IRC torunda gyssagly habarlaşmak üçin programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiliginiň esasy aýratynlyklary: faýllary DDC arkaly paýlaşmak, birnäçe serwer birikmesini goldamak, UTF-8 kodlamak, tekstiň bezegi, söz tanamak we ş.m. MIRC kanalyň durnukly işlemegine bilkastlaýyn päsgel berýän ulanyjylary barlamak üçin modul öz içine alýar. we torda zyýanly faýllaryň göçürilmeginiň öňüni alýar. Mundan başga-da, ulanyjy MIRC-skript arkaly aýratyn zerurlyklara laýyk programma üpjünçiligini düzmäge mümkinçilik berýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • DCC arkaly söhbetdeşlik we faýl alyş-çalşyny goldamak
  • UTF-8
  • Zyýanly faýllary göçürip almagyň öňüni almak
  • Gepleýiş tanamak
  • MIRC-kodlar bilen tekstiň bezegi
mIRC

mIRC

Wersiýa:
7.67
Dil:
English

Göçürip mIRC

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

mIRC Teswirler

mIRC baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: