Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Aragatnaşyk
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: TeamTalk
Wikipediýa: TeamTalk

Düşündiriş

TeamTalk – internetde habarlaşmak üçin döredilen programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi wideo konferensiýa re modeiminde habarlaşmaga we gatnaşyjylaryň arasynda goralýan aragatnaşyk sessiýalaryny döretmäge mümkinçilik berýär. TeamTalk uly faýllary göçürip almaga we maglumat alyş-çalşyny amala aşyrmaga mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi, ulanyjy hukuklaryny çäklendirmek üçin ajaýyp gurallar toplumy bilen öz serweriňizi döretmäge mümkinçilik berýär. TeamTalk, şeýle hem gaty diskiňize we dürli maglumat göterijilere gepleşikleri ýazga almak ukybyny goldaýar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Ses we wideo aragatnaşygy
  • Networkerli ulgamda aragatnaşyk gurmak ukyby
  • Faýl alyş-çalşygy
  • Serweri dörediň we birikdiriň
  • Gepleşigiň ýazgysy
TeamTalk

TeamTalk

Wersiýa:
5.4
Dil:
English

Göçürip TeamTalk

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

TeamTalk Teswirler

TeamTalk baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: