Operasiýa ulgamy: WindowsAndroid
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:

Düşündiriş

Mobogenie – Android enjamyny dolandyrmak üçin iň meşhur aýratynlyklary bolan programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi USB ýa-da Wi-Fi birikmesi arkaly smartfona birikdirildi. Mobogenie faýllaryň ätiýaçlyk nusgasyny goldaýar, kontaktlar bilen işleýär, faýllary göçürýär, faýllary we bukjalary görýär, programmalary kompýuteriňizden gurýar we ş.m. Mobogenie, ulanyjynyň kökleri bar bolsa, enjamy ösen derejede dolandyrmaga mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi, programmalary, oýunlary, kitaplary ýa-da diwar kagyzlaryny öz bazaryňyzdan göçürip almaga mümkinçilik berýär. Şeýle hem Mobogenie hit sazyny diňlemegi we redaktorlar tarapyndan saýlanan meşhur wideolary görmegi teklip edýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Smartfon faýllaryny dolandyrmak
  • Programmalary kompýuteriňizden gurmak
  • Uptiýaçlyk nusgalary döredýär we dikeldýär
  • Aragatnaşyklaryňyzy dolandyrýar
  • Programmalary we oýunlary Mobogenie bazaryndan göçürip alýar
  • Sazy we wideolary göçürip alýar
Mobogenie

Mobogenie

Wersiýa:
3.3.7
Dil:
English, Русский, Français, Español...

Göçürip Mobogenie

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.
Bu programma üpjünçiligi, kompýuteriňize zyýan berip biler.

Mobogenie Teswirler

Mobogenie baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: