Operasiýa ulgamy: Windows
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:

Düşündiriş

Modio – Xbox 360 oýun konsoly üçin işlenip düzülen oýunlar bilen işlemek üçin programma üpjünçiligi. Modio faýllary redaktirlemek funksiýalaryny öz içine alýar we dünýäniň dürli künjeklerinden saklanan oýunlaryň maglumat bazasyna girmäge mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi, göçürilen ýa-da üýtgedilen faýllary oýun konsolynda barlamak üçin ammarda ýazga almaga mümkinçilik berýär. Modio oýun täzeliklerini görmek üçin modul hem öz içine alýar. Programma üpjünçiligi içgin we ulanmak aňsat interfeýsi bar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Xbox 360 oýun konsoly üçin faýllary redaktirleýär
  • Dünýäniň dürli künjeklerinden saklanan oýunlaryň maglumat bazasyna girmek
  • Faýllary saklamak üçin ýakýar
  • Pleönekeý we amatly interfeýs
Modio

Modio

Wersiýa:
5.301
Dil:
English

Göçürip Modio

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Modio Teswirler

Modio baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: