Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Surat redaktorlary
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: Photo Vacuum Packer

Düşündiriş

Photo Vacuum Packer – optimallaşdyrylan surat nusgalaryny döretmek üçin programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiliginiň esasy wezipesi, asyl suratlary hil ýitgisiz iň amatly bahada gysmakdyr. Photo Vacuum Packer göwrümi we asyl hili peseldilen aýratyn bukjada optimallaşdyrylan surat nusgalaryny döredýär, ýöne asyl grafiki faýllar üýtgewsiz galýar. Programma üpjünçiligi reňkini, sanly sesleri ýa-da aşa meta-maglumatlary azaltmak arkaly şekilleriň ölçegini üýtgedip biler. Photo Vacuum Packer, PNG, BMP, TIFF giriş formatlaryny we JPEG çykyş görnüşini goldaýan esasy şekil öwrüjisini öz içine alýar. “Photo Vacuum Packer”, şeýle hem, baýt derejesinde faýl deňeşdirmesi netijesinde köpeldilen suratlary ýokary takyklykda gözläp biler.

Esasy aýratynlyklary:

  • Suratyň optimal bahasyna gysylmagy
  • Suratyň ölçegi
  • Gurlan şekil öwrüjisi
  • Dublikatlary gözläň
  • Topar şekili gaýtadan işlemek
Photo Vacuum Packer

Photo Vacuum Packer

Wersiýa:
2010.3
Dil:
English

Göçürip Photo Vacuum Packer

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Photo Vacuum Packer Teswirler

Photo Vacuum Packer baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: