Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Iş stoly
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: OnTopReplica

Düşündiriş

OnTopReplica – beýleki penjireleriň üstünde saýlanan penjireleri düzetmek üçin programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi, oýun oýnaýan mahaly filmlere we onlaýn ýaýlymlara tomaşa etmek, köp sanly sosial ulgamda bir wagtyň özünde aragatnaşyk we wideo söhbetdeşlikleri we ş.m. OnTopReplica ekrany zerur ekranda penjiräni süýşürmäge we penjiräniň araçäklerini gizlemäge mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi, penjiräniň ululygynyň we aýdyňlygynyň sazlamalaryny üýtgetmäge mümkinçilik berýär. OnTopReplica, şeýle hem, asyl penjire geçmegiň zerurlygy bolmazdan, penjire nusgalaryndaky programmalary dolandyrmaga mümkinçilik berýän aýratyn bir aýratynlygy öz içine alýar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Penjiräniň islendik sebitiniň nusgasyny döredýär
  • Penjiräniň hereketi
  • Penjiräniň ululygyny we aýdyňlygyny özleşdirýär

Ekran suratlary:

OnTopReplica
OnTopReplica
OnTopReplica
OnTopReplica
OnTopReplica
OnTopReplica
OnTopReplica
OnTopReplica

OnTopReplica

Wersiýa:
3.5.1
Dil:
English, Español, Deutsch, Italiano...

Göçürip OnTopReplica

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.
Bu programma üpjünçiligi .NET Framework dogry işlemegini talap edýär

OnTopReplica Teswirler

OnTopReplica baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: