Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Synag we anyklaýyş
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: PCI-Z

Düşündiriş

PCI-Z – ulanyjy kompýuterinde gurlan PCI enjamlary barada maglumat görkezmek üçin programma üpjünçiligi. PCI-Z PCI, PCI-E we PCI-X awtobusy arkaly birikdirilen näbelli enjamlary tapyp biler. Kärhana ulgamy barlaýar we öndüriji, enjam görnüşi, seriýa ady, gurnalan sürüjisi we dogry konfigurasiýasy ýaly PCI enjamlary barada bar bolan maglumatlary kesgitleýär. PCI-Z, PCI ID maglumatlar bazasyny yzygiderli täzeleýär, şonuň üçin ulgam bilen näbelli enjamlary ID bilen tanap bolýar we programma üpjünçiliginiň kontekst menýusy arkaly dogry sürüjini tapyp, problemaly enjamlary düzedýär. PCI-Z şeýle hem maglumatlary eksport etmek, ekran suratlaryny döretmek we konfigurasiýany barlamak üçin umumy maglumat bazasyna jikme-jik hasabat bilen habar ibermek üçin gurallar panelini öz içine alýar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Ulgamda näbelli PCI enjamlaryny tapmak
  • Kontekst menýusy arkaly sürüjileri gözläň
  • Enjamlar barada jikme-jik maglumatlary görkezmek
  • Umumy maglumat bazasyna jikme-jik hasabat ibermek
PCI-Z

PCI-Z

Wersiýa:
2
Binagärlik:
Dil:
English

Göçürip PCI-Z

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

PCI-Z Teswirler

PCI-Z baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: