Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Surat redaktorlary
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: SpeedyPainter

Düşündiriş

“SpeedyPainter” – syçanjygyň kursoryny ýa-da grafiki planşetini ulanyp çekmek aňsat programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiliginde dürli çotgalar, aýlanma, saýlama we kesmek gurallary, süpüriji, çelek doldurmak, gradient we ş.m. ýaly birnäçe çyzgy gurallary bar, “SpeedyPainter”-iň aýratynlyklary kanwany deň böleklere bölýän aýna guralyny öz içine alýar, hersi hereketini görkezýär. çotga, şeýlelik bilen simmetrik şekilleri ýa-da çyzgylary kynçylyksyz döretmäge mümkinçilik berýär. “SpeedyPainter”, kanwanyň göwrümini, ululygyny ýa-da ugruny dolandyrmaga, dürli formatdaky daşarky şekilleri açmaga we redaktirleme netijesini köp derejeli şekil gurluşynda saklamaga mümkinçilik berýär. “SpeedyPainter” çotganyň basyş güýjüni kanwada kesgitläp biler, şonuň üçin çotganyň ululygyny we çyzygyň aç-açanlygyny dolandyryp bilersiňiz.

Esasy aýratynlyklary:

  • Birnäçe gatlakda işläň
  • Meşhur şekil formatlaryna goldaw
  • Çotganyň basyş güýjüni kanwada sazlamak
  • Çotgalaryň uly kitaphanasy
  • Surat çekmek prosesini AVI faýlynda ýazga almak
SpeedyPainter

SpeedyPainter

Wersiýa:
3.6.6
Dil:
English, Français, Español, Italiano

Göçürip SpeedyPainter

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

SpeedyPainter Teswirler

SpeedyPainter baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: