Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Surat redaktorlary
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: RIOT

Düşündiriş

RIOT – internetde ýerleşdirmek maksady bilen şekiliň ululygyny optimizirlemek üçin kiçi kömekçi enjam. Programma üpjünçiligi JPG, GIF ýa-da PNG-e öwrüp boljak köp sanly giriş formatlaryny goldaýar. RIOT zerur surat ölçegini kesgitlemäge we iki penjire re modeimini we piksel-piksel deňeşdirmesini ulanyp, asyl nusgasyny gysylan şekil bilen wizual deňeşdirmäge mümkinçilik berýär. RIOT şekilleri belli bir göwrüme gysmaga, ýagtylygy ýa-da kontrasty sazlamaga, meta-maglumaty geçirmäge ýa-da pozmaga, reňkleriň sanyny gözegçilikde saklamaga we ş.m. mümkinçilik berýär, programma üpjünçiligi ulanyjylaryň ähli sazlamalary sazlanylýan deslapky ýa-da elde döredilen sazlamalar bilen şekilleri awtomatiki usulda işläp bilýär.. RIOT şeýle hem şekilleriň partiýa öwrülmegini goldaýar we içgin interfeýsi bar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Belli bir ululykda şekiliň gysylmagy
  • Asyl nusgasyny hakyky wagtda optimallaşdyrylan şekil bilen deňeşdirmek
  • Surat parametrlerini sazlamak
  • Metadata bilen işlemek
  • Topar faýly gaýtadan işlemek
RIOT

RIOT

Wersiýa:
1.0.1
Dil:
English

Göçürip RIOT

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

RIOT Teswirler

RIOT baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: