Operasiýa ulgamy: Windows
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: Quicknote

Düşündiriş

Çalt bellik – bellikleri, möhüm meseleleri ýa-da meýilleşdirilen wakalary ýazmak we belli bir wagtda ýatlatmak üçin depder. Programma üpjünçiligi pikirleri ýazmagy ýa-da kiçi surat çekmegi we häzirki belligi degişli kategoriýada saklamagy teklip edýär. Çalt bellik, gerekli mukdarda kategoriýalary we islegleri boýunça tertipläp, adyny üýtgedip ýa-da pozup bilýän çalt bellikleri döretmäge mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi, göçürmek, kesmek ýa-da skanirlemek we gizlin tekstleri şifrlemek, bellikleri internet arkaly ibermek we teksti sesli okamak üçin goşmaça gurallar ýaly esasy funksiýalary goldaýar. Çalt bellik, gabat gelýän ýagdaýlary we yzygiderli aňlatmalary göz öňünde tutup, açar sözler bilen gözlemek üçin funksiýany ulanmaga mümkinçilik berýär. Çalt bellik, saýlanan bellikler üçin ýatlatma düzmäge we belli bir wagtda kompýuteriň öçürilmegine mümkinçilik berýän içerki moduly öz içine alýar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Bellikleri redaktirlemek
  • Birnäçe kategoriýany we bellikleri döretmek
  • Bir ýa-da ähli ýazgylary gözläň
  • Güýçli ýatlatma guraly
  • Tekst şifrlemek
Quicknote

Quicknote

Wersiýa:
5.5
Dil:
English, Français, Español, Deutsch...

Göçürip Quicknote

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Quicknote Teswirler

Quicknote baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: