Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Mediýa pleýerleri
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: Spotify
Wikipediýa: Spotify

Düşündiriş

Spotify – onlaýn aýdym-saz tapmak we diňlemek üçin döredilen programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiliginde aýdym atlary, resanrlar, hudo artistsnikler, albomlar ýa-da döredilen pleýist sanawlary boýunça aýdym gözlemäge mümkinçilik berýän modul bar. “Spotify” “Facebook” bilen aragatnaşyk saklaýar we dostlaryňyzyň aýdym-saz ýygyndylaryny görmäge, ýazgylaryňyzy paýlaşmaga we pleýist sanawlaryny bilelikde redaktirlemäge mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi uly kitaphanany, radio, ýazgylary diňlemek, meşhurlygyň ýerine ýetirilişi we başga-da köp zatlary öz içine alýar. Spotify-iň içgin we ulanmak aňsat interfeýsi bar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Onlaýn aýdym-saz gözläň we diňläň
  • Sollaryň amatly bölünişi
  • Aýdymlaryň uly kitaphanasy
  • Pleýist sanawlaryny köpçülikleýin redaktirlemäge mümkinçilik
  • “Facebook” bilen aragatnaşyk

Ekran suratlary:

Spotify
Spotify
Spotify
Spotify
Spotify
Spotify
Spotify
Spotify
Spotify
Spotify
Spotify

Spotify

Wersiýa:
1.1.77.643
Dil:
English, Türkçe, Русский, Français...

Göçürip Spotify

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Spotify Teswirler

Spotify baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: