Operasiýa ulgamy: WindowsAndroid
Kategoriýa: Oýun platformalary
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: Steam
Wikipediýa: Steam

Düşündiriş

Bug – kompýuter oýunlaryny göçürip almak we internet arkaly täzelemek üçin iň meşhur oýun platformalarynyň biri. Programma üpjünçiligi mugt, doly bahadan ýa-da belli bir wagtdan arzan bahadan satyn alyp bolýan dürli resanrly oýunlary öz içine alýar. Bug, oýunlary onlaýn oýnamaga we oýunçylar bilen aragatnaşyk gurmak üçin topar söhbetlerini döretmäge mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi, satyn alnan zatlary ulanmaga we dürli kompýuterlerde bar bolan oýunlary oýnamaga mümkinçilik berýän uzakdaky serwerde ulanyjynyň maglumatlaryny saklaýar. Şeýle hem, bug oýunlar üçin goşmaça mazmuny gurmaga mümkinçilik berýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Dürli resanrdaky oýunlaryň uly kitaphanasy
  • Onlaýn dostlaryňyz bilen oýnaň
  • Toparlaýyn söhbetdeşlikde aragatnaşyk
  • Oýunlar üçin satyn alnan zatlar
  • Oýunlar üçin goşmaça mazmuny göçürip alyň

Ekran suratlary:

Steam
Steam
Steam
Steam
Steam
Steam
Steam
Steam

Steam

Wersiýa:
2.10.91.91
Dil:
English, Türkçe, Русский, Українська...

Göçürip Steam

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Steam Teswirler

Steam baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: