Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Göçürip alýanlar
Ygtyýarnama: Synag
Reýting:
Resmi sahypa: VDownloader

Düşündiriş

VDownloader – internetden wideo göçürip alýan programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi, bar bolan formatlaryň köpüsinde HD wideosyny göçürip almaga mümkinçilik berýär. “VDownloader” wideo faýllaryny “YouTube”, “Facebook”, “Vimeo”, “DayliMotion” we ş.m. ýaly meşhur hyzmatlardan göçürip alyp bilýär. Programma üpjünçiligi dürli web hyzmatlarynda açar sözler bilen mazmuny tapmak üçin içerki brauzeri we ösen gözleg motoryny öz içine alýar. “VDownloader” wideo görnüşinde wideo göçürip almaga we göçürilen faýllary sanly ýa-da ykjam enjamlara laýyk formatlara öwürmäge mümkinçilik berýär. “VDownloader” ulanyjynyň ýurdunda petiklenen wideolary göçürip almak üçin proksi hem öz içine alýar.

Esasy aýratynlyklary:

  • HD wideo göçürip almak
  • Giňişleýin gözleg motory
  • Birnäçe wideo faýly bir wagtda göçürip almak
  • Göçürilen faýllaryň gysylmagy
  • Gurlan proksi
VDownloader

VDownloader

Wersiýa:
4.5.29734.5
Dil:
English, Türkçe, Français, Español...

Göçürip VDownloader

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.
Bu programma üpjünçiligi .NET Framework dogry işlemegini talap edýär
Bu programma üpjünçiligi, kompýuteriňize zyýan berip biler.

VDownloader Teswirler

VDownloader baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: