Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Saz döretmek
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: Virtual DJ
Wikipediýa: Virtual DJ

Düşündiriş

Wirtual DJ – dürli resanrlaryň saz kompozisiýasyny döretmek ýa-da redaktirlemek üçin güýçli gural. Programma üpjünçiligi, professional DJ-ler we başlangyç sazandalar üçin ajaýyp. Wirtual DJ garyşyk ses faýllarynyň oýnamak tizligini sazlamaga, winil ýazgylarynyň sesini hakyky köpeltmäge, sazyň sesini ýada salmaga we ş.m. mümkinçilik berýär. Wirtual DJ dürli sanly sazy döretmek üçin köp gurallary we saz effektlerini öz içine alýar. Şeýle hem programma üpjünçiligi iň köp saz dolandyryjylary we MIDI enjamlary bilen gabat gelýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Saz gurallarynyň uly seçimi
  • Dürli ses effektleriniň bolmagy
  • Winil ýazgylarynyň hakyky oýnalmagy
  • Garaoke goldaw berýär
  • Iň saz gözegçisi bilen gabat gelýär

Ekran suratlary:

Virtual DJ
Virtual DJ
Virtual DJ
Virtual DJ
Virtual DJ
Virtual DJ
Virtual DJ
Virtual DJ

Virtual DJ

Wersiýa:
8.4.5352
Dil:
English, Русский, Français, Español...

Göçürip Virtual DJ

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Virtual DJ Teswirler

Virtual DJ baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: