Operasiýa ulgamy: WindowsAndroid
Kategoriýa: Aragatnaşyk
Ygtyýarnama: Mahabat
Reýting:
Resmi sahypa: Skype
Wikipediýa: Skype

Düşündiriş

Skype – dünýädäki adamlar bilen aragatnaşyk gurmak üçin meşhur we işleýän programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi ses we wideo jaňlary etmäge, tekst habarlaryny alyşmaga, faýl ibermäge we ş.m. mümkinçilik berýär, Skype köp sanly ulanyjyny birikdirmek mümkinçiligi bilen konferensiýany sazlamaga mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi arzan bahadan ykjam we ýer telefonlaryna jaň etmäge mümkinçilik berýär. Skype “Facebook” bilen aragatnaşyk saklaýar we sosial ulgam ulanyjylary bilen aragatnaşyk saklamaga, ýagdaýy täzelemäge we täzelikler iýmitini görmäge mümkinçilik berýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Ses we wideo jaňlary
  • Tekst habarlaryny we faýllary alyşmak
  • Jübi telefonlaryna we ýerüsti telefonlara jaňlar
  • “Facebook” bilen aragatnaşyk
Skype

Skype

Wersiýa:
Dil:
English (United States), Türkçe, Русский, Українська...

Göçürip Skype

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Skype Teswirler

Skype baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: