WindowsHowpsuzlykGiňişleýin goragComodo Internet Security Pro
Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Giňişleýin gorag
Ygtyýarnama: Synag
Reýting:

Düşündiriş

Comodo Internet Security Pro – wiruslardan, tor howplaryndan, içaly programma üpjünçiliginden we zyýanly programmalardan goramak üçin programma üpjünçiligi. Antivirus faýllary öz maglumat sanawlary bilen deňeşdirýär we bu faýllaryň howpsuzlygyna baha bermek üçin häzirki zaman derňew usullaryny ulanýar we näbelli bir zat tapylan ýagdaýynda, skaneriniň netijelerini alýança hereketlerini çäklendirýär. “Comodo Internet Security Pro” ygtybarly wirtual gurşawda web sahypalaryny işletmek arkaly ygtybarly maliýe amallaryny we onlaýn söwda üpjün edýär. Gurlan özüňi alyp barşyň derňewi moduly şübheli faýl hereketlerini derrew ýüze çykarýar we bloklaýar we çozuşyň öňüni alyş ulgamy howply amallary aýyrýar we içaly programmalardan goraýar. “Comodo Internet Security Pro”, şübheli faýllary we amaly programmalary awtomatiki usulda, işleriniň ulgama ýa-da möhüm ulanyjy maglumatlaryna zyýan ýetirip bilmeýän izolýasiýa gurşawyna ýerleşdirýär. Şeýle hem, “Comodo Internet Security Pro” kompýuteriňize şübheli birikmeler barada duýduryş berýär, düwmeleriň urulmagyna synanyşýar we rugsatsyz ekran tutulmagyndan goraýar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Bulut antiwirus skaneri
  • Gorag diwary we web sahypasynyň süzülmesi
  • Howply amallary petiklemek
  • Özüňi alyp barşyň derňewi
  • Awto-sandbox
Comodo Internet Security Pro

Comodo Internet Security Pro

Wersiýa:
12.2.2.7098
Dil:
English, Türkçe, Русский, Українська...

Göçürip Comodo Internet Security Pro

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Comodo Internet Security Pro Teswirler

Comodo Internet Security Pro baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: