WindowsHowpsuzlykGiňişleýin gorageScan Total Security Suite
Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Giňişleýin gorag
Ygtyýarnama: Synag
Reýting:

Düşündiriş

eScan Total Security Suite – giňişleýin wirusa gözegçilik we kompýuteriň dürli howplardan hakyky wagtda goragy. Iki taraplaýyn gorag diwary tor trafigini süzýär we web hüjümlerinden goraýar we şahsyýeti goramak funksiýasy möhüm gizlinlik maglumatlarynyň syzmagynyň öňüni alýar. eScan Total Security Suite bulut tehnologiýalaryny goldaýar we täze ýa-da näbelli howplardan iň ýokary gorag üçin akylly antiwirus skanerini ulanýar. eScan Total Security Suite, balykçy web sahypalaryndan, zyýanly URL-lerden, e-poçta hatlaryndan spam we howply goşundylardan, faýllary we bukjalary wiruslardan, zyýanly programma üpjünçiliginden we töleg programmalaryndan ýerli goragy üpjün edýär. Gurlan ene-atanyň gözegçiligi şübheli internet mazmunyny süzýär we sazlamalara laýyklykda çagalaryň web-serfing wagtyny çäklendirýär. eScan Total Security Suite gowşak goralan skaner, registr arassalaýjy, diski defragmenter we howply öňüni almak üçin göçme enjamlar üçin öz düzgünleriňizi we çäklendirmeleriňizi kesgitlemegi teklip edýän USB enjamlary üçin işjeň gorag guraly ýaly birnäçe goşmaça gurallary öz içine alýar. kompýuteriňize girmekden obýektler.

Esasy aýratynlyklary:

  • Wiruslardan, içaly programmalardan, balyk tutmakdan, spamdan goramak
  • Bulut tehnologiýalary goldaýar
  • Web goragy we howply URL-leriň süzülmesi
  • Gizlinlik maglumatlary goramak
  • Ene-atanyň gözegçiligi
  • Gurlan programma üpjünçiliginiň gowşak skaneri
eScan Total Security Suite

eScan Total Security Suite

Wersiýa:
14.0.1400.2228
Dil:
English, Türkçe, Русский, 한국어...

Göçürip eScan Total Security Suite

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

eScan Total Security Suite Teswirler

eScan Total Security Suite baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: