Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: CD we DVD ýakyň
Ygtyýarnama: Synag
Reýting:
Resmi sahypa: Nero
Wikipediýa: Nero

Düşündiriş

Nero – CD, DVD we Blu-ray diskleri bilen işlemek üçin meşhur programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi, diskleri ýazga almak, göçürmek we pozmak, ätiýaçlyk nusgasy, maglumatlary dikeltmek we ş.m. gurallary öz içine alýar. Programma üpjünçiligi dürli enjamlardan maglumatlary geçirip bilýär we oýun konsollarynda we ykjam enjamlarda mundan beýläk oýnamak üçin faýllary öwürmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem, Nero operasiýa ulgamyny gurmak üçin boot diskleri döredip bilýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Diskleri ýazga almak, göçürmek we pozmak
  • Disk maglumatlary bilen işle
  • Boot diskleri döretmek
  • Dürli enjamlarda oýnamak üçin faýl formatlaryny öwürmek
Nero

Nero

Haryt:
Wersiýa:
1.13.0.1
1.12.0.1
Dil:
English, Türkçe, Русский, Français...

Göçürip Nero

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Nero Teswirler

Nero baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: