Operasiýa ulgamy: Windows
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: NVDA
Wikipediýa: NVDA

Düşündiriş

NVDA – körlere ýa-da görmeýänlere kompýuter dolandyrmaga kömek etmek üçin döredilen programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi, görüş meselesi bolan adamlara web sahypalaryna göz aýlamaga, Skype ýa-da sosial ulgamlardaky dostlary bilen söhbetdeşlik etmäge, e-poçta ibermäge, ofis programma üpjünçiligindäki resminamalary redaktirlemäge we ş.m. mümkinçilik berýär. NVDA syçanjygyň kursoryndaky islendik teksti görkezýän maglumatlary geçirmek üçin sanly ses ulanýar. nokatlary. Programma üpjünçiligi, braýl displeýi bilen täsirleşýär we teksti braýl şriftine öwürmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem, NVDA zerur programma buýruklaryny işletmek üçin dürli klawiatura gysga ýollaryny ulanýar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Maglumat sintezatory arkaly ses bermek
  • Klawiatura gysga ýollarynyň toplumyny ulanyp, zerur buýruklaryň işlemegi
  • Skype-da dostlaryňyz bilen söhbetdeşlik
  • Internetdäki web sahypalaryna göz aýlamak
  • Braýl ekrany bilen täsir
NVDA

NVDA

Wersiýa:
2020.3
Dil:
English, Türkçe, Русский, Қазақша...

Göçürip NVDA

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

NVDA Teswirler

NVDA baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: