Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Aragatnaşyk
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: Paltalk
Wikipediýa: Paltalk

Düşündiriş

Paltalk – dünýädäki adamlar bilen aragatnaşyk gurmak üçin programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi tekst habarlaryny alyşmaga, ses we wideo jaňlaryna, faýl ibermäge we ş.m. mümkinçilik berýär. Paltalk size tekst habarlaşmagy üçin otag döretmäge ýa-da kategoriýalara bölünen döredilen otaglara birikmäge mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi, gije-gündiziň dowamynda onlaýn goldawy ulanmaga mümkinçilik berýän moduly öz içine alýar. Şeýle hem Paltalk, meşhur sosial ulgam saýty “Facebook”-yň dostlary bilen söhbetdeş bolmaga mümkinçilik berýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Habarlar we faýllar alyş-çalşygy
  • Ses we wideo jaňlary etmek ukyby
  • Gije-gündiziň dowamynda onlaýn goldaw
Paltalk

Paltalk

Wersiýa:
1.24.0.8057
Dil:
Türkçe, Русский, Français, Español...

Göçürip Paltalk

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Paltalk Teswirler

Paltalk baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: