Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Oýun optimizasiýasy
Ygtyýarnama: Synag
Reýting:
Resmi sahypa: Playkey

Düşündiriş

“Playkey” – meşhur oýunlary internet arkaly oýnamak üçin “bulut” oýun hyzmaty. Programma üpjünçiligi uzakdaky serwerlerde başlanan we wideo akymy görnüşinde ulanyja ýaýlyma berilýän öňdebaryjy öndürijileriň köp oýunlaryny goldaýar. “Playkey”, brauzer ýa-da beýleki müşderi programma üpjünçiligi arkaly internete birikdirilen islendik enjamda oýun oýnamaga mümkinçilik berýär. “Playkey” akym çyzgylarynyň ýokary geçiriş tizligini we iň uly surat hilini üpjün edýär. Programma üpjünçiligi dürli oýunlara girişi aňsatlaşdyrýar we ulanyjylary ulgamdaky uly ýükli oýunlary goldamak üçin ýörite oýun enjamlaryny satyn almak zerurlygyndan mahrum edýär. Şeýle hem, “Playkey” oýunlary satyn almazdan ozal belli bir wagtyň dowamynda synap görmäge mümkinçilik berýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Akym çyzgylarynyň ýokary geçiriş tizligi
  • Öňdebaryjy öndürijileriň oýunlaryny goldaýar
  • Ulgam sazlamalarynyň pes talaplary
  • Dürli enjamlarda oýun oýnamak
Playkey

Playkey

Wersiýa:
1.4.8.65404
Dil:
English, Русский

Göçürip Playkey

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Playkey Teswirler

Playkey baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: