Operasiýa ulgamy: Windows
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: WirelessKeyView

Düşündiriş

WirelessKeyView – Wi-Fi-nyň ýitirilen parollaryny dikeltmek üçin programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi, operasiýa ulgamynyň esasy hyzmatynda saklanýan WAP ýa-da WPA-nyň ähli howpsuzlyk açarlaryny tapýar we dikeldýär. WirelessKeyView, üçünji tarap programma üpjünçiligi tarapyndan saklanan açarlary dikeltmek mümkinçiligi bolmazdan, degişli operasiýa ulgamy hyzmatlarynda saklanýan Wi-Fi parollaryny dikeltmäge ukyply. WirelessKeyView, tapylan parollaryň sanawyny tekst resminamasynda, HTML we XML faýllarynda ýazdyrmaga ýa-da buferde aýratyn açary göçürmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem programma üpjünçiligi dürli maglumat göterijilerden işe girizilmegini goldaýar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Wi-Fi parollaryny dikeltmek
  • Tor hakda jikme-jik maglumat
  • Köne tor adapterleriniň açarlaryny pozmak
  • Parollary faýlda ýa-da buferde saklamak
WirelessKeyView

WirelessKeyView

Wersiýa:
2.21
Dil:
English

Göçürip WirelessKeyView

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.
Bu programma üpjünçiligi, kompýuteriňize zyýan berip biler.

WirelessKeyView Teswirler

WirelessKeyView baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: