Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Surat redaktorlary
Ygtyýarnama: Synag
Reýting:

Düşündiriş

WonderFox Photo Watermark – suw belligini goşup suratyň göçürilmeginiň öňüni alýan programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi, adyňyz ýa-da kompaniýanyň nyşany görnüşinde tekst suw belligini goşmaga we dogry şriftleri, kölegeleri ýa-da effektleri saýlamaga mümkinçilik berýär. WonderFox Photo Watermark, teklip edilýän nusgalardan saýlanyp ýa-da özüňiz goşup boljak surata suw belligi şekilini goşup biler. Programma üpjünçiligi, bir wagtyň özünde surata suw belliklerini birikdirip boljak partiýa suw belligini goldaýar. WonderFox Photo Watermark şekil şekilleriniň köpüsini goldaýar we adyny üýtgetmek, kesmek ýa-da ölçegi üýtgetmek ýaly adaty surat amallaryny ýerine ýetirip biler.

Esasy aýratynlyklary:

  • Tekst suw belliklerini goşýar
  • Surat belliklerini goşýar
  • Şriftleriň, nyşanlaryň we effektleriň uly toplumy
  • Topar suw belligi
  • Meşhur şekil formatlaryny goldaýar
WonderFox Photo Watermark

WonderFox Photo Watermark

Wersiýa:
8.3
Dil:
English

Göçürip WonderFox Photo Watermark

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

WonderFox Photo Watermark Teswirler

WonderFox Photo Watermark baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: