Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Surat redaktorlary
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: Photo! Editor

Düşündiriş

Surat! Redaktor – şekiller we sanly suratlar bilen işlemek üçin köp gurallary öz içine alýan güýçli redaktor. Programma üpjünçiliginiň esasy aýratynlyklary: gyzyl göz aýyrmak, şekiliň reňkini ýokarlandyrmak, karikaturalary döretmek, yşyklandyryş effektlerini goşmak, sanly ses çykarmak, şekilleriň ýitiligi ýa-da düşnükliligi, suratlaryň kesilmegi we ş.m. Surat! Redaktor, programma üpjünçiliginiň ähli gurallary awtomatiki ulanýan we amatly netijeler üçin zerur sazlamalary saýlaýan re modeimi öz içine alýar. Programma üpjünçiligi köne suratlary gowulandyrmak üçin doly filtrleri hödürleýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Suratlar bilen işlemek üçin gurallaryň uly toplumy
  • Gurallary awtomatiki ulanmagyň tertibi
  • Suratlardaky açyk we reňkli sesleri aýyrmak
  • Suratlaryň toplumlaýyn gaýtadan işlenmegi

Ekran suratlary:

Photo! Editor
Photo! Editor
Photo! Editor
Photo! Editor
Photo! Editor
Photo! Editor
Photo! Editor
Photo! Editor

Photo! Editor

Wersiýa:
1.1
Dil:
English

Göçürip Photo! Editor

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Photo! Editor Teswirler

Photo! Editor baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: